Rozpis

Rozpis v PDF.

7. a 8. závod Českého poháru MTBO

PAŠERÁCKÁ STEZKA

Pořadatel
KOB Děčín (http://www.kobdecin.cz/) z pověření Českého svazu orientačních sportů.
Datum a typ závodu
sobota 17.6.2017 – middle, 7. závod ČP MTBO 2017
neděle 18.6.2017 – long, 8. závod ČP MTBO 2017
Centrum
Lipová u Šluknova
Restaurace U Pytláka, WGS: 51.0129553N, 14.3529867E
Prezentace
sobota 17.6.2017 12:00 – 13:30 hod.
neděle 18.6.2017 8:00 – 9:00 hod.
Start
sobota : 00 = 14:00 – intervalový
neděle : 00 = 9:30 – intervalový
MW11A, OpenL, OpenS – kdykoliv od času 00 do času 100 na startovací krabičku
Terén
Příhraniční, mírně až středně kopcovitý find bride scam terén se středně hustou sítí cest různé sjízdnosti.
Kategorie
M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60,
W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50,
MW11A – děti s doprovodem
OpenLong, OpenShort – tratě pro příchozí
Přihlášky
Elektronicky do neděle 11.6.2017 23:59 hod. Závodník se přihlašuje na každý závod zvlášť.

Závodníci registrovaní v systému ORIS sobota: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3923
neděle: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3924
Neregistrovaní sobota: Aktivity KOB Děčín – middle
neděle: Aktivity KOB Děčín – long
Závodníci z Německa https://omanager.orientierungslauf.de

Přihlášky po termínu pouze při prezentaci na místa vakantů za dvojnásobné startovné. Počty vakantů budou vidět ve startovce.
Přihlášky MW11A, Open Short a Open Long při prezentaci BEZ zvýšeného startovného.

Startovné
Kategorie SO – middle NE – long
MW11, MW11A 50 Kč 50 Kč
MW14 60 Kč 60 Kč
MW17, MW20 110 Kč 110 Kč
MW21, MW40, MW50, M60 150 Kč 170 Kč
OpenS 100 Kč 100 Kč
OpenL 150 Kč 170 Kč

Zapůjčení SI čipu – 70 Kč/den.

Veškeré platby uhraďte v termínu přihlášek převodem na účet pořadatele.
Číslo účtu: 2800387038/2010
VS (registrovaní): 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
Neregistrovaní závodníci a závodníci z Německa uvedou do zprávy pro příjemce jména a kategorie závodníků, za které provádí platbu.

Systém ražení
Elektronický způsob ražení SPORTident. Zapůjčení SI čipu 70 Kč/den.
Ubytování
v centru – stan, obytňák, atd. 80 Kč/osoba/noc
chata Pionýrů – karimatka 100 Kč/osoba/noc
chata Pionýrů – postel 180 Kč/osoba/noc

Objednávejte v ORISu u sobotního závodu (middle).

Stravování
V restauraci U Pytláka, možnost na místě domluvit write my thesis snídaně na neděli. Hotová jídla, gril, pivo, nanuky.
Parkování
Parkoviště naproti Restauraci U Pytláka. Bude vybírán poplatek 50Kč, který platí na oba dny.
Vzdálenosti
parkoviště – centrum: 0 m
cíl – centrum: 0 m
centrum – start sobota: 1,5 km
centrum – start neděle: 2,5 km
WC a mytí
WC – TOI TOI v centru, záchody v Restauraci U Pytláka, sprchy – Restaurace U Pytláka
Mytí kol
Bude zajištěno v centru na vyhrazeném místě. Přísný zákaz mytí kol v rybníku!!!
Školka
Pouze na čas závodu v centru, při špatném počasí na sále Restaurace U Pytláka.
Technická kontrola
Před každým závodem ve start. koridoru pro kategorie Open, MW11, MW14, MW17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″ u všech závodníků. Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě cyklistickou helmu na hlavě.
Předpis
Závodí se dle Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů pro MTBO. Předpokládané časy vítězů dle Prováděcích předpisů 2017.
Protesty
Protesty se podávají podle pravidel MTBO písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, nejpozději do jedné hodiny po plánovaném uzavření cíle.
Upozornění
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závod probíhá částečně na území SRN, zvažte sjednání individuálního pojištění do zahraničí pro případ úrazu.
Funkcionáři
Ředitelka závodu: Pavla Zítová
Hlavní rozhodčí: Martin Horák
Stavitelé tratí: Middle – Jan Zít, Long – Harald Männel
Informační web
http://kob.vakant.cz/

V Děčíně, 27. 4. 2017